Prijava za distribuciju

Distribution Application (HR)

Prijava za distribuciju

Hvala što želite surađivati sa BDM Networkom.

Molimo vas da ispunite prijavni obrazac. Nepotpune prijave s nedostajućim ili netočnim informacijama neće biti uzete u obzir za distribuciju.

Ovaj obrazac podijeljen je u 5 sekcija.

Dio 1: O vama

Dio 2: O umjetniku ili izdavačkoj kući

Dio 3: O vašoj glazbi

Dio 4: Tehnička pitanje

Dio 5: Kako ste saznali za nas

 

Imajte na umu da ne prihvaćamo svaku prijavu i da odgovaramo samo onima koji ispunjavaju uvjete.

 

Dio 1: O vama

U ovom dijelu, postavit ćemo vam nekoliko osnovnih pitanja o vama. Molimo koristite točne informacije jer ćemo ih koristiti za ugovor

 

Dio 2: Vaša glazba

U ovom dijelu, postavit ćemo vam pitanja o vašoj glazbi

 

 

Dio 3: Tehnička pitanja

U ovom dijelu, postavit ćemo vam neka tehnička pitanja,

ali ne brinite, nije komplicirano